Posted on: 9月21, 2018

中秋節最珍貴相片活動

已獲得最多Like既相片就可獲得$200現金卷一張 , 名額有五位,想知遊戲規則快啲睇吓遊戲玩法啦


遊戲玩法:

1. Like TinTinPhoto 專頁

2. Like & Share facebook 呢個遊戲帖子,並設定為 [公開]

3. 於留言上附上一張有關中秋節既照片並TAG三位朋友

留言中頭五位獲得最多Like既相片就可獲得$200現金卷一張(只限製作PhotoBook使用) 投票日期:2018年9月22日至2018年9月30日(晚上24:00) 公佈日期:2018年10月1日 仲唔快D行動同摯愛影張應節相 叫多D朋友入黎Like你地張相呀 最多最多Like就可以得到獎品架喇


條款及細則:

TinTinPhoto Facebook投票抽獎活動

1.參加本公司Facebook活動,完成指定的遊戲步驟。選出得票最高的作品,將獲得$200現金卷乙張(只適用於製作PhotoBook,有效期為一年)

2.每個Facebook帳戶參加者只可登記一張相片,重複登記的參加者將被取消資格。

3.如參加者提供之資料不正確、有遺漏、冒用或盜用任何第三者之資料,TinTinPhoto有權取消違規者的參加資格,而毋須另行通知。

4.TinTinPhoto將會以截止時間前得票最高之相片成為得獎者;

5.所有得獎者將於得獎名單公佈後兩星期內收到領獎通知,如沒有收到領獎通知,則當落選論

6.得獎者名單將於 2018年10月1日於TinTinPhoto Facebook專頁公佈,並以Facebook Inbox聯絡各位得獎者,並通知得獎者領獎安排

7.TinTinPhoto之所有僱員及家屬均不可參加是次推廣活動,以示公允;

8.如有任何爭議,TinTinPhoto 天天攝影保留最終決定權


Posted on: 9月21, 2018

 相關產品

Big landscape wedding photobook 28x35cm
大婚禮相簿 28X35CM

Landscape PhotoBook 20x25cm
橫度相簿 20X25CM

Small Portrait PhotoBook 21x15cm
小直度相簿 21X15CM